Om Langevåg Utvikling
Langevåg utvikling er eit grendautvalg og er bygda sitt bindeledd til kommunen, me har som hovedformål å bidra til utvikling slik at bygda blir attraktiv både for dei som bur her og for nye sambygdingar.